Udearealer

Udlejer:

Birte Mørup Jensen. Tlf. 22 87 51 16

E-mail: vissinghytten@fiberflex.dk

 

VISSINGHYTTEN

Udearealer

 

Hyttens udeareal omfatter ca. 2 tdr. land græsarealer og skov.

Der kan være ca. 18 lejrpladser på det åbne areal.

 

Hytten er omgivet af privat skov (flere lodsejere) Der er fri adgang til disse skovarealer - forudsat, at I overholder Skov og naturstyrelsens regler for færdsel i privat skov.

Vær opmærksom på, at der kan være jagt i skoven

 

DER MÅ IKKE FÆLDES TRÆER ELLER SKÆRES LØV. Der må gerne samles kvas og nedfaldne grene.

 

Undgå at grave store huller i/på lejrpladsen

 

Undgå at køre på græsset nær hytten, når det er meget vådt.