Udlejer

Udlejer:

Birte Mørup Jensen. Tlf. 22 87 51 16

E-mail: vissinghytten@fiberflex.dk


VISSINGHYTTEN

Udlejning:

 

Hvem kan leje hytten:

Alle kan principielt leje hytten.

Det skal altid oplyses - til hvilket formål hyttten skal anvendes, og udlejer er bemyndiget til at afvise anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med hyttens anvendelsesformål.

 

Hytteleje:

Der opkræves hytteleje i overensstemmelse med prislisten.

Der betales el pr. anvendt kilowatt (lejer skal aflæse måler)

Der skal ved lejemålets indgåelse betales et depositum.

Depositum returneres med fradrag for anvendt strøm og evt. erstatninger.

 

Udlejer:  Birte Mørup Jensen, tlf. 22 87 51 16  eller

                  E-mail: vissinghytten@fiberflex.dk