Jagt


VISSINGHYTTEN

Jagt

 

Vissinghytten er omkranset af private skovstykker, i hvilke I må færdes frit, når blot I overholder reglerne for færdsel i naturen.

Vi har et godt forhold til alle vores naboer, og vi beder jer om at udvise agtpågivenhed og optræde hensynsfuldt, når I færdes i skoven.

 

De private skovstykker er også udlejet til jagt, hvorfor der på visse tider af året kan være jagt i skoven.

Bemærk der er opstillet lovpligtige advarselstavler ved nogle af skovens adgangsveje. og hvis skoven helt lukkes af skal dette markeres med særlige skilte.

 

Undersøg altid om der er jagt, inden I går ud i skoven.

 

Begrænsninger:

Lodsejerne længst væk fra hytten (i vestlig retning) bryder sig ikke om fremmede i deres skovstykker.

Undgå derfor at færdes, lave løb o.lign her.

Skovstykkerne er underlagt Naturstyrelsens regler. Dvs. der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke tage ophold nærmere end 150 meter fra bygninger.

NATLØB  ER IKKE MULIGT / TILLADT!

 

DSC04577
DSC04555
DSC04568
DSC04582
DSC04575
DSC04572
DSC04560


Udlejer:

Birte Mørup Jensen. Tlf. 22 87 51 16