Affald

Affald

 

Vissinghytten er tilsluttet renovation hos Faurskov Kommune.

 

I og ved hytten er opstillet affaldsstativer og affaldsspande - begge typer skal bruges med sække monteret.

 

Affaldet skal opsamles i sorte eller klare plastsække, som efterfølgende anbringes i containerne som står ved Lindkjærvej (hvor man drejer ned ad skovvejen)

 

Der skal sorteres i:

Husholdningsaffald, som placeres i den største container.

Flasker, glas, dåser o.lign. som anbringes i den mindste container.

 

Alt andet affald (storskrald) skal lejeren selv bortskaffe (f.eks. pap, halm, plast , presenninger og tilsvarende aktivitetsmaterialer og store emner).

 

Såfremt affaldet ikke er korrekt sorteret eller der efterlades storskrald, opkræves et gebyr på 1.500 kr