Vissinghyttens historie

Vissinghyttens historie


Hytten er formentlig opført i første halvdel af  1800-tallet.

Bygningerne er opført, som en landbrugsejendom (husmandssted) med beboelse og stald samt måske en lade.


Ved den seneste ombygning fandt vi rester efter båse til grise eller køer.


Det første håndgribelige vidnesbyrd, vi har om hytten, er en aftale (skøde) om at hytten er handlet i 1853.


I 1958 blev stedet købt af Niels Ebbesen trop, Randers og ombygget til weekendhytte.

I 1971/1972 blev hytten videresolgt til Kronjyde Division, som renoverede hytten.

Kronjyde division blev senere til Randellsborg Division.


Hytten blev senest renoveret i 2007, hvor alt indvendigt blev ryddet, og bygningen blev ny-indrettet, som den findes i dag. Blandt andet blev køkkenet flyttet fra nordsiden til sydsiden, hvor man kan holde øje med, hvad der sker på lejrpladsen.


Der er nu en stor samlingssal samt et moderne køkken i hytten.

Der  er endvidere en stor entre med opgang til 1. sal, hvor sovesalene findes.

Der blev også plads til et enkelt mindre toilet inde i hytten - specielt aht. køkkenpersonalet.


I 2015 blev den ene halvdel af toiletbygningen ryddet.

Der er nu indrettet tre toilet- og baderum med lyse og tiltalende forhold.

To af disse toiletrum har adgang i tørvejr via mellembygningen.


1. Februar 2024 er hytten overdraget til "Foreningen Vissinghytten"