Udearealer

Udearealer


Hyttens udeareal omfatter ca. 2 tdr. land græsarealer og skov.

Der kan være ca. 18 lejrpladser på det åbne areal.


Hytten er omgivet af privat skov (flere lodsejere) Der er fri adgang til disse skovarealer - forudsat, at I overholder  Skov og naturstyrelsens regler for færdsel i privat skov.

Vær opmærksom på, at der kan være jagt i skoven


DER MÅ IKKE FÆLDES TRÆER ELLER SKÆRES LØV. Der må gerne samles kvas og nedfaldne grene.


Undgå at grave store huller i/på lejrpladsen


Undgå at køre på græsset nær hytten, når det er meget vådt.


Af hensyn til vore naboer er det ikke tilladt at have udendørs aktiviteter, herunder musik efter kl 23.  -  Døre og vinduer skal holdes lukkede!